FANDOM


MLG jeff the killer jest pod stołem i chcę cię zaatakować... DORITOSAMI?!

Wygloąd

MLG jeff the killer to jeff the killer z wersji Swag
Let's watch the game of EURO2008! (on TV)

Jeśli widzisz to w biurze wiedz że on tu jest

a. Ma doritosy okulary